Què és l'Arxiu Electrònic?

La solució per a la vida dels arxius

L’arxiu electrònic es configura com un servei de custòdia electrònica de documents que permet organitzar i conservar tota la documentació d’una entitat dins d’un arxiu electrònic garantint la disponibilitat, llegibilitat i accessibilitat a llarg termini.

Tipus de Solució: Gestió Interna

 • Archivo Electrónico
 • Archivo Electrónico

Beneficis de l'Archiu Electrònic

public://metadatos.png

Introdueix metadades en el document

public://genera_evidencias_copia_autentica_y_control_de_disponibilidad.png

Genera evidències, còpia autèntica i control de la disponibilitat.

public://medio_ambiente.png

Millora l'eficiència i estalvia en recursos

public://esquema_nacional_seguridad.jpg

Compleix amb l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS)

public://esquema_nacional_interoperabilidad.jpg

Compleix amb el Esquema Nacional de Interoperabilitat (ENI)

public://cumple_con_la_ley.png

Compleix amb la Llei

Marc Legal

Aquesta llei permet complir amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú i la Llei 40/2015, del Règim Jurídic del Sector Públic. Així com les normatives d'estàndards a nivell nacional i internacional.

Funcionalitats de la nostra solució

 • Optimitza l'arxivat

  Arxiu electrònic de documents identificats amb metadades i organitzats per millorar els temps de cerca de documents, la localització de versions, etc.

 • Integritat dels documents

  Signatura vàlida i reconeguda, assegurant la integritat del contingut, la seva autenticitat i el seu no repudi, i amb un sistema de control d’accés als documents.

 • Conservació dels documents

  Conservació de l’arxiu electrònic. Documents en format PDF-A/1-a. Preservació davant canvis criptogràfics. Ressegellat de signatures electròniques.  

 • Permet les integracions

  Integració amb altres sistemes, plataformes o productes.

 • Compleix les normes ISO

  Normes estàndards i bones pràctiques d'arxius i tractament de documents en àmbit nacional i internacional. 

Projectes destacats

Gestió documental i arxiu electrònic - Ajuntament de Tarragona

Per al consistori tarragoní hem desenvolupat diversos projectes d’administració electrònica, entre ells un sistema de gestió documental al núvol, i un projecte d’arxiu electrònic per gestionar tota la documentació electrònica que es gestiona.