Oferim un servei d'assessorament jurídic per tal que les Administracions Públiques s'adaptin a les normatives sobre l'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Tipus de Solució: Consultoría

  • Asesoria jurídica 0

El nostre equip jurídic coneix a fons la normativa aplicable en l'àmbit de l'Administració Pública Digital i pel que fa a transparència i dades obertes (open data), seu electrònica, vídeo actes, gestió documental, reingeniería i simplificació de processos, Catàleg Integral de Serveis (CIS), assessoria en seguretat (ENS, LOPD), signatura electrònica, etc.