Què és la BBDD de Tercers?

La solució per a gestionar els interessats i representants

La plataforma de Bases de Dades de Tercers permet gestionar la informació dels interessats i els seus representants des de un únic lloc, de forma que es poden crear i mantenir les seves dates de identificació, dates de contacte i notificacions.

Tipus de Solució: Gestió Interna

 • BBDD de Terceros
 • BBDD de Terceros
 • BBDD de Terceros

Beneficis de la BBDD de Tercers

public://sistema_nube.png

Sistema en el núvol

public://medio_ambiente.png

Millora l'eficiència i estalvia en recursos

public://cumple_con_la_ley.png

Compleix amb la Llei

Integrat al nostre Gestor d'Expedients

El nostre gestor d'expedients en línia, té integrada aquesta eina de BBDD de Tercers de manera que l'Administració Pública disposa de tota la informació dels representants a l'hora de gestionar els seus expedients.

Preguntes freqüents

 • Una Administració Pública digital?

  El nostre lema és "impulsar el canvi per aconseguir una administració pública digital". Volem ajudar les administracions públiques en la seva adaptació a les noves tecnologies que permeten una transformació en la comunicació amb la ciutadania i optimitzar la seva gestió administrativa.
  Ens agrada dir: La Administració digital es fàcil, intel·ligent i ràpida !

 • És fiable l'Administració Pública digital?

  Les nostres solucions estan integrades a múltiples sistemes de Porta Firmes i segell de temps que permeten certificar i autentificar la identitat i signatura digital dels usuaris.
  A més, treballem amb servidors cloud Microsoft Azure (situades a Madrid) que ens permeten garantir l'autenticitat, integritat, disponibilitat i inalterabilitat dels documents i expedients.

 • Com es garanteix la seguretat?

  Totes les nostres solucions estan plantejades tècnicament per complir amb l'ENS (Esquema Nacional de Seguretat).
  Ens preocupem per la seguretat dels nostres clients, i treballem contínuament en possibles millores per ser cada vegada més segurs.

 • Es poden fer integracions?

  Totes les nostres solucions estan dissenyades tècnicament per permetre la integració amb altres serveis o aplicacions que disposin Serveis Web (REST).  Per tant, podem integrar les nostres solucions amb terceres aplicacions i proveïdors.
  Volem facilitar que les administracions públiques puguin treballar amb diferents proveïdors amb plena interoperabilitat i així facilitar el canvi cap a una administració pública completament digital.

 • Es pot personalitzar el disseny?

  Si, adaptem les plataformes al disseny corporatiu de l'ens (amb els mateixos colors, imatge, logotip / escut ...). D'aquesta forma la ciutadania pot identificar ràpidament amb quina Administració està relacionant-se.