Què és la Carpeta Ciutadana?

La solució per apropar l'Administració digital a la ciutadania

La Carpeta Ciutadana és el portal d'informació i tramitació personal de cada ciutadà. Permet satisfer els dos objectius essencials per a un bon govern: informar i facilitar la realització de tràmits online a la ciutadania. D'aquesta forma poden exercir els seus drets d'informació i tramitació sense desplaçar-se físicament.

Tipus de Solució: Tramitació

 • Carpeta Ciudadana - Trámites Online
 • Carpeta Ciudadana - Trámites Online
 • Carpeta Ciudadana - Trámites Online

Beneficis de la Carpeta Ciutadana

public://participacion_ciudadana.png

Fomenta la participació ciutadana

public://certificado_figital.png

Certifica la identificació i signatura digital

public://cumple_con_la_ley.png

Compleix amb la Llei

public://catalogo_servicios.png

Catàleg de Serveis i Tràmits

public://tramites_online.png

Permet la gestió de Tràmits Online

public://medio_ambiente.png

Millora l'eficiència i estalvia en recursos

Marc Legal

La nostra solució permet complir amb la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la Llei 11/2007, de Accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics i la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Funcionalitats de la nostra solució

 • Per a la Ciutadania

  • Classificació per temes i subtemes.
  • Autenticació i signatura digital: Accepta els principals certificats digitals, tant per a la autenticació dels ciutadans, com dels gestors de la plataforma: idCAT, tCAT, eDNI, CamerFirma i altres.
  • Seguiment del estat de les sol·licituds: Permet veure l'estat d'un tràmit en concret o de tots els realitzats per una persona.
  • Sistema de pagament via TPV.
  • Interoperabilitat de les seves dades.
 • Per a l'Administració

  • Permet configurar a els Usuaris i permisos del sistema: editors de tràmits, Gestors de tràmits, Supervisors, etc...
  • Facilita la creació de tràmits amb les seves característiques, usuaris assignats ... i la classificació del tràmit dins del Catàleg
  • Agilitza la gestió dels tràmits i actualitza la informació amb altres sistemes integrats.
  • Ofereix la possibilitat de definir fluxos de treball.
  • Sistema d'avisos mitjançant correu electrònic sobre l'arribada de noves peticions, la proximitat dels terminis establerts, etc.
  • Permet la integració amb altres sistemes programari de l'ajuntament: gestió d'expedients, etc.
  • Ofereix Serveis Web d'E / S per a comunicar la plataforma de tràmits amb altres plataformes.

Preguntes freqüents

 • Una Administració Pública digital?

  El nostre lema és "impulsar el canvi per aconseguir una administració pública digital". Volem ajudar les administracions públiques en la seva adaptació a les noves tecnologies que permeten una transformació en la comunicació amb la ciutadania i optimitzar la seva gestió administrativa.
  Ens agrada dir: La Administració digital es fàcil, intel·ligent i ràpida !

 • És fiable l'Administració Pública digital?

  Les nostres solucions estan integrades a múltiples sistemes de Porta Firmes i segell de temps que permeten certificar i autentificar la identitat i signatura digital dels usuaris.
  A més, treballem amb servidors cloud Microsoft Azure (situades a Madrid) que ens permeten garantir l'autenticitat, integritat, disponibilitat i inalterabilitat dels documents i expedients.

 • Com es garanteix la seguretat?

  Totes les nostres solucions estan plantejades tècnicament per complir amb l'ENS (Esquema Nacional de Seguretat).
  Ens preocupem per la seguretat dels nostres clients, i treballem contínuament en possibles millores per ser cada vegada més segurs.

 • Es poden fer integracions?

  Totes les nostres solucions estan dissenyades tècnicament per permetre la integració amb altres serveis o aplicacions que disposin Serveis Web (REST).  Per tant, podem integrar les nostres solucions amb terceres aplicacions i proveïdors.
  Volem facilitar que les administracions públiques puguin treballar amb diferents proveïdors amb plena interoperabilitat i així facilitar el canvi cap a una administració pública completament digital.

 • Es pot personalitzar el disseny?

  Si, adaptem les plataformes al disseny corporatiu de l'ens (amb els mateixos colors, imatge, logotip / escut ...). D'aquesta forma la ciutadania pot identificar ràpidament amb quina Administració està relacionant-se.

Projectes destacats

Carpeta ciutadana i tràmits online - Ajuntament de Fuenlabrada

Hem desenvolupat una eina per tal que els ciutadans d’aquesta localitat madrilenya disposin d’un espai online personalitzat, privat i amb totes les garanties de seguretat per poder gestionar tots els tràmits, gestions i peticions que fan al seu ajuntament. 

Veure projecte