Què és el Catàleg Integral de Serveis (CIS)?

La plataforma que permet convertir dades en coneixement

És un catàleg estructurat en diferents nivells amb tots els serveis que ofereix un organisme públic de manera que la ciutadania pot obtenir una informació completa i transparent de l'acció pública de la seva Administració.
El CIS, que ofereix diversos indicadors i quadres de comandament dels serveis, és una eina de gran utilitat per als polítics i tècnics municipals en la presa de decisions.

Tipus de Solució: Transparència i Govern Obert

 • Catálogo Integral de Servicios (CIS)
 • Catálogo Integral de Servicios (CIS)
 • Catálogo Integral de Servicios (CIS)
 • Catálogo Integral de Servicios (CIS)

Beneficis del Catàleg Integral de Serveis (CIS)

public://mejora_la_gestion_de_la_administracion.png

Millora la gestió de l'Administració

public://puesta_en_valor_de_los_servicios_publicos.png

Posada en valor dels Serveis Públics

public://cumple_con_la_ley.png

Compleix amb la Llei

public://coste_servicios_publicos.png

Permet calcular el cost dels Serveis Públics

public://facilita_el_calculo_del_presupuesto.png

Facilita el càlcul del pressupost

public://medio_ambiente.png

Millora l'eficiència i estalvia en recursos

Marc Legal

Compleix amb la llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i el bon govern, la llei 31/2007, sobre reutilització de la informació del sector públic i la llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i el bon govern (llei de transparència catalana). 

Funcionalitats de la nostra solució

 • Catàleg Estructurat

  El CIS està estructurat en 4 nivells modulars, que s'implementen o no en funció de les necessitats de cada organisme:

  • Nivell 1: Serveis. Relació general de serveis segons l’estructura orgànica de cada municipi.
  • Nivell 2: Línies de serveis. Activitats pròpies de les administracions públiques per donar servei a la ciutadania.
  • Nivell 3: Activitats. Materialització de les línies de servei, qualsevol bé material o immaterial que permet donar resposta a les necessitats o peticions específiques dels ciutadans.
  • Nivell 4 (opcional): Subactivitats. Descripció més detallada de les activitats, en funció de les necessitats de cada ajuntament.
 • Per a la Ciutadania

  • Posa en valor tot el que suposa per a la ciutadania un servei en concret.
  • Millora el nivell de transparència de l’entitat.
  • Fa possible un seguiment integral dels serveis i permet millorar en la presa de decisions gràcies a la configuració de quadres de comandament i gràcies als informes de comparatives d’evolució.
  • Compleix amb les obligacions legals en relació a transparència i bon govern.
  • Permet avaluar els costos del servei per usuari/beneficiari.
  • Permet valorar on es concentra més despesa i activitat, per establir les correccions oportunes.
  • Fa possible que es pugui orientar el pressupost a programes i projectes.
  • Millora la gestió de l’Ajuntament i dels seus organismes dependents. 

   

 • Per a l'Administració

  • Optimitza l'organització dels serveis, indicadors i objectius.
  • Permet un Govern més transparent.
  • Millora la gestió de Recursos Humans.
  • Ajuda al càlcul del cost efectiu dels serveis.
  • Aporta informació per al Pressupostos.
   
 • Eina desenvolupada amb la col·laboració de:

  • Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
  • Ajuntament de Terrassa
  • Ajuntament de Manresa
  • Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
  • Diputació de Barcelona
  • Ajuntament de Gavà

.