Què és Cita prèvia?

Facilita la sol·licitud de cites prèvies des de la pròpia web del teu Ajuntament

Una plataforma web integrada amb el vostre gestor de cites, perquè la ciutadania pugui tramitar les seves cites des de la web de l'Ajuntament. Disposa d’un disseny responsive i especialment pensat en que la ciutadania pugui fer la sol•licitud de la seva cita en un entorn molt visual i que el guia en tot moment els passos que ha de seguir.

Tipus de Solució: Tramitació

 • Cita prèvia 0
 • Cita prèvia 1

Beneficios de la Cita Previa

public://usabilidad.png

Nou canal de comunicació

public://tramites_ciudadania_ecityclic.jpg

Facilita la tramitació a la ciutadania

public://responsive_ecityclic.jpg

Usabilitat i disseny responsive

El teu sistemes de cites

La nostra plataforma s'integra amb el gestor de cites perquè un cop implantada es disposi d'una solució unificada, i que es mostri automàticament tota la informació del gestor de cites a la web sense necessitat de cap configuració específica. A més a més, tots els canvis en el gestor de cites, com noves oficines, nous serveis, horaris, responsables associats, ... també s'actualitzen automàticament sense necessitat de gestions addicionals a la web. 

Funcionalitats de la nostra solució

 • Procès simplificat

  Pensat i dissenyat perquè sigui més fàcil per a la ciutadania i que en tot moment puguin veure el passos a seguir, els que els hi queden per completar i els que ja han completat. 

 • Disseny responsive

  La ciutadania podrà realitzar la sol·licitud de cita prèvia des de qualsevol dispositiu mòbil i en qualsevol moment. Gràcies a aquest disseny la flexibilitat és total. Un servei 24h que facilita la movilitat. 

 • Imatge corporativa

  Adaptat als colors corporatius de l'Ajuntament i a l'estil gràfic del seu Portal Web per crear una sensació de plataformes unificades. 

 • Totalment integrat

  Es sincronitza la configuració amb el gestor de cites per a mostrar els canvis a la web de forma automàtica i instantània. 

Preguntes freqüents

 • Una Administració Pública digital?

  El nostre lema és "impulsar el canvi per aconseguir una administració pública digital". Volem ajudar les administracions públiques en la seva adaptació a les noves tecnologies que permeten una transformació en la comunicació amb la ciutadania i optimitzar la seva gestió administrativa.
  Ens agrada dir: La Administració digital es fàcil, intel·ligent i ràpida !

 • És fiable l'Administració Pública digital?

  Les nostres solucions estan integrades a múltiples sistemes de Porta Firmes i segell de temps que permeten certificar i autentificar la identitat i signatura digital dels usuaris.
  A més, treballem amb servidors cloud Microsoft Azure (situades a Madrid) que ens permeten garantir l'autenticitat, integritat, disponibilitat i inalterabilitat dels documents i expedients.

 • Com es garanteix la seguretat?

  Totes les nostres solucions estan plantejades tècnicament per complir amb l'ENS (Esquema Nacional de Seguretat).
  Ens preocupem per la seguretat dels nostres clients, i treballem contínuament en possibles millores per ser cada vegada més segurs.

 • Es poden fer integracions?

  Totes les nostres solucions estan dissenyades tècnicament per permetre la integració amb altres serveis o aplicacions que disposin Serveis Web (REST).  Per tant, podem integrar les nostres solucions amb terceres aplicacions i proveïdors.
  Volem facilitar que les administracions públiques puguin treballar amb diferents proveïdors amb plena interoperabilitat i així facilitar el canvi cap a una administració pública completament digital.

 • Es pot personalitzar el disseny?

  Si, adaptem les plataformes al disseny corporatiu de l'ens (amb els mateixos colors, imatge, logotip / escut ...). D'aquesta forma la ciutadania pot identificar ràpidament amb quina Administració està relacionant-se.