Què és la Digitalització Segura?

La solució per a una Administració sense paper

El nostre sistema permet digitalitzar de forma segura i amb plena validesa aquells documents en paper que hagin d'incorporar a un expedient electrònic, així com poder. Una solució fonamental per poder complir amb la Llei 39/2015.

Tipus de Solució: Gestió Interna

 • Sistema de Digitalización Segura
 • Digitaliza multifuncion documento

Beneficis de la Digitalització Segura

public://sistema_impresora.png

Compatible amb gran varietat de hardware

public://esquema_nacional_seguridad.jpg

Compleix amb l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS)

public://esquema_nacional_interoperabilidad.jpg

Compleix amb el Esquema Nacional de Interoperabilitat (ENI)

public://metadatos.png

Introdueix metadades en el document

public://copia_autentica.png

Còpia Autèntica i Codi de Verificació

public://genera_evidencias_copia_autentica_y_control_de_disponibilidad.png

Genera evidències, còpia autèntica i control de la disponibilitat.

Article 16 de la Llei 39/2015

Els documents presentats de manera presencial davant les administracions públiques, han de ser digitalitzats per l'oficina d'assistència en matèria de registres en què hagin estat presentats per a la seva incorporació a l'expedient administratiu electrònic, retornant els originals a la persona interessada.

Funcionalitats de la nostra solució

 • Gestió documental

  Millora la gestió documental de l'organisme, facilitant la recerca i l'emmagatzematge de documents. La solució de digitalització de SEMIC és fàcil d'utilitzar i implica un estalvi de temps per als treballadors públics que intervenen en els processos de tramitació.

 • Facilitat i simplificació

  Facilita la gestió informàtica, permisos, còpies de seguretat, manteniments, etc. Es tracta d'una solució integral de digitalització documental que simplifica les tasques que envolten el sistema informàtic, generant un alt grau de comoditat per als usuaris del sistema.

 • Còpia Autèntica

  Amb la digitalització es dóna compliment a l'obligació de generació de còpies electròniques autèntiques. Aquestes, sempre que es generen mitjançant el procediment de digitalització segura, tenen la mateixa validesa i eficàcia que els documents originals en paper, és a dir, es poden utilitzar els mateixos efectes davant les administracions públiques, tal com estableix l'art. 27 de la Llei 39/2015.