Què són els Indicadors BI?

L'Administració Pública en xifres

La nostra solució de Indicadors BI (Business Intelligence) es un sistema estadístic que mostra les dades numèriques i gràfiques més rellevants del ens.

Tipus de Solució: Gestió Interna

 • Business Intelligence

Beneficis del Business Intelligence

public://productividad.png

Augmenta la productivitat

public://objetivos-municipal-estrategicos.jpg

Facilita assolir els objectius

public://medio_ambiente.png

Millora l'eficiència i estalvia en recursos

Una Administració Pública Eficient

En les dades visiblement contractades i quantificades  és on els responsables de servei o àrea poden convertir la informació en coneixement i prendre decisions per millorar el servei de forma contínua. Per exemple revisar processos com els tipus de procediments que s’allarguen massa en el temps, usuaris que tenen una alta càrrega d’activitat i altres que no en tenen tanta, etc.

Preguntes freqüents

 • Una Administració Pública digital?

  El nostre lema és "impulsar el canvi per aconseguir una administració pública digital". Volem ajudar les administracions públiques en la seva adaptació a les noves tecnologies que permeten una transformació en la comunicació amb la ciutadania i optimitzar la seva gestió administrativa.
  Ens agrada dir: La Administració digital es fàcil, intel·ligent i ràpida !

 • És fiable l'Administració Pública digital?

  Les nostres solucions estan integrades a múltiples sistemes de Porta Firmes i segell de temps que permeten certificar i autentificar la identitat i signatura digital dels usuaris.
  A més, treballem amb servidors cloud Microsoft Azure (situades a Madrid) que ens permeten garantir l'autenticitat, integritat, disponibilitat i inalterabilitat dels documents i expedients.

 • Com es garanteix la seguretat?

  Totes les nostres solucions estan plantejades tècnicament per complir amb l'ENS (Esquema Nacional de Seguretat).
  Ens preocupem per la seguretat dels nostres clients, i treballem contínuament en possibles millores per ser cada vegada més segurs.

 • Es poden fer integracions?

  Totes les nostres solucions estan dissenyades tècnicament per permetre la integració amb altres serveis o aplicacions que disposin Serveis Web (REST).  Per tant, podem integrar les nostres solucions amb terceres aplicacions i proveïdors.
  Volem facilitar que les administracions públiques puguin treballar amb diferents proveïdors amb plena interoperabilitat i així facilitar el canvi cap a una administració pública completament digital.

 • Es pot personalitzar el disseny?

  Si, adaptem les plataformes al disseny corporatiu de l'ens (amb els mateixos colors, imatge, logotip / escut ...). D'aquesta forma la ciutadania pot identificar ràpidament amb quina Administració està relacionant-se.