Què són els Indicadors BI?

L'Administració Pública en xifres

La nostra solució de Indicadors BI (Business Intelligence) es un sistema estadístic que mostra les dades numèriques i gràfiques més rellevants del ens.

Tipus de Solució: Gestió Interna

  • Business Intelligence

Beneficis del Business Intelligence

public://productividad.png

Augmenta la productivitat

public://objetivos-municipal-estrategicos.jpg

Facilita assolir els objectius

public://medio_ambiente.png

Millora l'eficiència i estalvia en recursos

Una Administració Pública Eficient

En les dades visiblement contractades i quantificades  és on els responsables de servei o àrea poden convertir la informació en coneixement i prendre decisions per millorar el servei de forma contínua. Per exemple revisar processos com els tipus de procediments que s’allarguen massa en el temps, usuaris que tenen una alta càrrega d’activitat i altres que no en tenen tanta, etc.