Què és el Pla d'Acció Municipal?

La plataforma de planificació i publicació del mandat municipal!

La plataforma de Pla d'Acció Municiapl (PAM) és un instrument en entorn web que permet cristal·litzar els objectius estrtègics, mesures i accions en les diferents àreas claus d'actuació per part de l'Ajuntament!
Una solució que fomentarà la transparència en l'activitat pública, facilitat a la ciutadania que pugui visualitzar clarament la proposta del Ajuntament, així com la consulta i coneixment del seu estat d'execució.

Tipus de Solució: Transparència i Govern Obert

 • Plataforma planificación municipal

Beneficis del nostre Pla d'Acció Municipal

public://participacion_ciudadana.png

Fomenta la participació ciutadana

public://transparencia_en_urbanismo.jpg

Transparència econòmica-financera

public://objetivos_1.png

Facilita complir els objectius

public://planificacion.png

Millora la planificació municipal

public://productividad.png

Augmenta la productivitat

public://medio_ambiente.png

Millora l'eficiència i estalvia en recursos

Planificació i gestió

La plataforma disposa d'una part de gestió interna (Back End) que permet crear fàcilment el Pla d'Acció Municipal, així com la planificació i seguiment intern en el que es pot assignar responsables, accions i tasques.  D'aquesta forma es treballa en una mateixa eina, i es poden publicar l'evolució de cada acció i objectiu del pla de forma automàtica.

Funcionalitats de la nostra solució

 • Per a l'Administració

  • Configura N nivells del PAM en forma d'arbre.
  • Introduir el contingut assignat a cada un dels nivells anteriors.
  • Permet treballar amb el directori actiu ja existent.
  • Permet assignar responsables i editors dels elements d'informació.
  • Facilita el seguiment per part dels responsables, que podran veure de forma intuïtiva quines accions resten pendents, quan han estat programades, quals estan fora de temps.
  • Generar tot tipus de llistats i informes de forma simple.
  • Exportar la informació en temps real.
  • Disposar d'eines de control i seguiment del grau d'execució del PAM i disposa d'un panell BI (Business Intelligence) que facilita el seguiment per part dels directius i l'equip de govern.
 • Per a la Ciutadania

  • Disposa d'un portal web desenvolupat i adaptable, amb un disseny atractiu i interactiu.
  • Permet publicar el PAM en temps real, donant un gran pas en matèria de transparència i compromís amb la ciutadania, equip de govern i els regidors de l'oposició.
  • Permet relacionar-se amb cadascuna de les persones que viuen al municipi d'una forma més transparent i participativa.
  • Controla l'acció pública i l'activitat individual del personal de l'Administració.
  • Informa sobre el compliment dels objectius que s'havia plantejat l'Administració.

Preguntes freqüents

 • Una Administració Pública digital?

  El nostre lema és "impulsar el canvi per aconseguir una administració pública digital". Volem ajudar les administracions públiques en la seva adaptació a les noves tecnologies que permeten una transformació en la comunicació amb la ciutadania i optimitzar la seva gestió administrativa.
  Ens agrada dir: La Administració digital es fàcil, intel·ligent i ràpida !

 • És fiable l'Administració Pública digital?

  Les nostres solucions estan integrades a múltiples sistemes de Porta Firmes i segell de temps que permeten certificar i autentificar la identitat i signatura digital dels usuaris.
  A més, treballem amb servidors cloud Microsoft Azure (situades a Madrid) que ens permeten garantir l'autenticitat, integritat, disponibilitat i inalterabilitat dels documents i expedients.

 • Com es garanteix la seguretat?

  Totes les nostres solucions estan plantejades tècnicament per complir amb l'ENS (Esquema Nacional de Seguretat).
  Ens preocupem per la seguretat dels nostres clients, i treballem contínuament en possibles millores per ser cada vegada més segurs.

 • Es poden fer integracions?

  Totes les nostres solucions estan dissenyades tècnicament per permetre la integració amb altres serveis o aplicacions que disposin Serveis Web (REST).  Per tant, podem integrar les nostres solucions amb terceres aplicacions i proveïdors.
  Volem facilitar que les administracions públiques puguin treballar amb diferents proveïdors amb plena interoperabilitat i així facilitar el canvi cap a una administració pública completament digital.

 • Es pot personalitzar el disseny?

  Si, adaptem les plataformes al disseny corporatiu de l'ens (amb els mateixos colors, imatge, logotip / escut ...). D'aquesta forma la ciutadania pot identificar ràpidament amb quina Administració està relacionant-se.