Pataforma de Pla d'Actuació Municipal

Crea, publica i gestiona els plans estratègics i d'actuació municipal

Una solució integral entorn web que permet cristal·litzar els plans estratègics de l'Ajuntament, donant a conèixer els objectius i línies d'actuació en els propers anys.
La plataforma també disposa d'una eina de gestió de projectes per poder treballar sobre les actuacions, indicadors i tasques de cada pla.

Tipus de Solució: Transparència i Govern Obert

 • Pla d'Acció Municipal (PAM) 0
 • Pla d'Acció Municipal (PAM) 1

Beneficis del nostre Pla d'Acció Municipal

public://plan-actuacion-municipal-ciudad.jpg

Publica el pla d'actuació municipal

public://gestion-proyectos-pam.png

Gestor de projectes i planificació

public://objetivos-municipal-estrategicos.jpg

Facilita assolir els objectius

public://rendicion-cuentas-pam.jpg

Transparència i rendició de comptes

public://consulta-esado-ejecucion.jpg

Ofereix indicadors d'execució

public://participacion_ciudadana.png

Fomenta la participació ciutadana

PAM bàsic des de 3.000 € *

El projecte que consta de servei d'implantació, formación, allotjament en el núvol i manteniment anual, pot amplirar-se amb una major personalització del disseny, volcat inicial de l'estructura o altres possibillitats d'integracions amb altres gestors de tasques.

 *PAM bàsic en Ajuntaments de menys de 5.000 habitants. (Es requereix realitzar valoració final).

Funcionalitats de la nostra solució

 • Plans estratègics

  L'eina de gestió del PAM (Back End) permet la creació i configuració de "N" Plans. La plataforma és intuïtiva de manera que es facilita generar els diferents nivells estratègics, indicadors i actuacions de cada pla.

 • Gestor de projectes

  La plataforma també incorpora una eina de gestió de projectes en el qual es poden assignar responsable, tasques, dates límit i l'estat de cada actuació per poder fer un seguiment de cadascuna.

 • Publicació i rendició de comptes

  La ciutadania pot conèixer les propostes del PAM i l'estat d'execució en temps real. Es disposen d'indicadors per facilitar la visualització de cada objectiu.

  A més, es fomenta la participació ciutadana, i pot valorar (positiu o negatiu), enviar comentaris o compartir a les xarxes socials socials cadascuna de les accions.

 • Plataforma tecnològica

  EL PAM s'ofereix en un portal web ja desenvolupat i adaptable, amb un Disseny atractiu i intuïtiu, multi-plataforma i responsive.

  Al Back End es pot gestionar el propi menú de la plataforma, així com els elements destacats.

 • Per a l'Administració

  • Configura N nivells del PAM en forma d'arbre.
  • Introduir el contingut assignat a cada un dels nivells anteriors.
  • Permet treballar amb el directori actiu ja existent.
  • Permet assignar responsables i editors dels elements d'informació.
  • Facilita el seguiment per part dels responsables, que podran veure de forma intuïtiva quines accions resten pendents, quan han estat programades, quals estan fora de temps.
  • Generar tot tipus de llistats i informes de forma simple.
  • Exportar la informació en temps real.
  • Disposar d'eines de control i seguiment del grau d'execució del PAM i disposa d'un panell BI (Business Intelligence) que facilita el seguiment per part dels directius i l'equip de govern.
 • Per a la Ciutadania

  • Disposa d'un portal web desenvolupat i adaptable, amb un disseny atractiu i interactiu.
  • Permet publicar el PAM en temps real, donant un gran pas en matèria de transparència i compromís amb la ciutadania, equip de govern i els regidors de l'oposició.
  • Permet relacionar-se amb cadascuna de les persones que viuen al municipi d'una forma més transparent i participativa.
  • Controla l'acció pública i l'activitat individual del personal de l'Administració.
  • Informa sobre el compliment dels objectius que s'havia plantejat l'Administració.

Preguntes freqüents

 • Què és el Pla d'Actuació Municipal?

   

  El Pla d'actuació municipal, o Pla estratègic, defineix el que un Ajuntament pretén aconseguir i com s'ha proposat per aconseguir-ho. D'aquesta manera s'estableixen les línies d'actuació i full de ruta de la ciutat.

  El pla estratègic municipal, pot estructurar jeràrquicament:

  1. Objectius de la ciutat: Aquests fan referència a la direcció estratègica del municipi, de naturalesa transversal.
  2. Objectius estratègics: Situacions del municipi que volen millorar-se o problemes detectats que es planteja resoldre.
  3. Objectius operatius: Aquells objectius que contribueixen a la consecució dels objectius estratègics.
  4. Actuacions: Les accions o activitats concretes que es volen executar en la consecució dels objectius operatius.

  D'aquesta manera s'obté les línies estratègiques i el pla d'actuació dels propers anys a l'entitat.

 • Com s'estructuren els plans?

  La configuració dels nivells del PAM és totalment adaptable. A eCityclic proposem la següent estructura:

  OBJECTIUS ESTRATÈGICS (Directori)

  Un per a cada àmbit de l’Ajuntament, es composa de diferents àrees clau de resultats. Per exemple en podríem tindre tres: persones, planificació i territori.

  ÀREES CLAU DE RESULTAT

  Àmbit o aspecte que té una importància crítica a l’hora d’aconseguir uns resultats desitjats.

  La determinació d’àrees clau de resultats permet concretar els objectius estratègics en objectius de tipus operacional, que poden ser diversos.

  OBJECTIU OPERATIU

  Expressió del resultat que es vol aconseguir en un aspecte determinant. Són instrumentals, estan connectats amb la seva corresponent àrea clau de resultats i són a curt termini.

  MESURA

  Definició d’una intervenció orientada a obtenir els resultats que garanteixen l’assoliment d’un objectiu operatiu.

  ACCIÓ

  Concreció d’una activitat a executar per assolir la seva corresponent actuació.

  INDICADOR

  Mesura d’assoliment del resultat de una o varies accions i del seu impacte real.

  TASCA

  Activitat a executar relacionada amb una o varies accions.

 • Oferiu serveis de consultoria?

  A eCityclic som especialistes en solucions d'Administració electrònica, però disposem d'un equip especialistes i consultors en Administració Pública que pot ajudar-vos en l'estructura del vostre pla d'actuació.

  També col·laborem amb empreses consultores especializades en Administració Pública de manera que puguem oferir una solució conjunta.