Què és un Pla Director?

El camí per assolir una Administració Pública digital

El nostre equip de consultors dissenya i desenvolupa un Pla Directe que determinarà el camí que ha de seguir l'Administració Pública per complir amb la llei en matèria d'Administració electrònica.

Tipus de Solució: Consultoría

  • Planes directores 1
  • Planes directores 2

La nostra metodologia del Pla Director

public://analisis_tecnico_0.png

Realitzem una anàlisi exhaustiva de l'ens

public://objetivos.png

Fixem objectius estratègics

public://timings.png

Marquem timings d'implantació per fases

public://cumple_con_la_ley.png

Compleix amb la Llei

public://acciones_y_recursos.png

Es prioritzen accions i recursos

public://medio_ambiente.png

Millora l'eficiència i estalvia en recursos

La transformació digital és un llarg camí

El Pla Director permet que l'Administració pugui entendre quins passos són els més importants en cada moment, i ajuda a assolir l'èxit de la transformació digital.