La Plataforma 010 és una via addicional d'atenció als ciutadans, juntament amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Permet fer gestions, centralitzant i unificant el servei d'informació telefònica.

Tipus de Solució: Tramitació

  • Plataforma 010 0

Principals funcionalitats 

  • Accés via navegador: Permet gestionar tràmits, consultar informació sobre serveis i equipaments municipals i d'interès públic, agendes d'activitats i d'entitats, plànols i localització de carrers, etc. 

  • Finestra única/gestió unificada, que suposa un estalvi de temps i de recursos per als ciutadans. Els serveis d'informació es centralitzen, així com els números de telèfon i les bases de dades de l'organització. 

  • Gestor de continguts per crear, autogestionar i publicar informació municipal de la forma més senzilla.