Què és el Portal d'Open Data?

La transformació de les Dades en coneixement

Una plataforma on es publiquen totes les Dades que genera una Administració Pública de manera que es permeti l'accés i reutilització de la informació a la ciutadania i empreses.

Tipus de Solució: Transparència i Govern Obert

 • Portal de Open Data 0
 • Portal de Open Data 1

Beneficis del Portal de Open Data

public://promueve_transparencia.png

Promou la transparència

public://informacion.png

Informació del municipi i de gestió administrativa

public://cumple_con_la_ley.png

Compleix amb la Llei

Marc Legal

Facilita el compliment de la Llei 19/2013,  de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei 18/2015, per la qual es modifica la Llei 37/2007, sobre reutilització de la informació del sector públic.

Funcionalitats de la nostra solució

 • Publicació de Dades

  La plataforma permet la publicació de conjunt de Dades a través d'importació o a través d'una interfície web, permetent inserir metadades.

 • Cerca de les Dades

  El portal permet buscar per paraula clau o filtrar per etiquetes. A més, mostra un historial de canvis per a que la ciutadania també pugui veure les versions antigues.

 • Visualització de les Dades

  El sistema reprodueix automàticament les dades que s'han pujat de forma massiva, perquè puguin ser vist amb taules interactives, gràfics o mapes.

 • Interacció Geoespacial

  Permet cercar dades geoespacials per zones en un mapa.

 • Estadístiques

  Permet obtenir estadístiques i mètriques d'ús per als conjunts de dades.

Preguntes freqüents

 • Què és Open Data?

  L'Open Data és una de les noves tendències en el sector de l'administració electrònica.

  En un moment en què cada vegada es genera més dades, s'està impulsant aquest moviment del OpenData (Dades Obertes, en català), en el qual es pretén que totes aquestes dades puguin fer-se públics i accessibles tant per a la ciutadania com a empreses. D'aquesta manera, les dades que disposa l'Administració Pública, poden ser consultats i reutilitzats per aquestes persones.

  Es preveu que aquesta transparència i facilitat en l'accés a les dades públiques, es preveu com un gran impulsor per a l'economia de cada Estat i mundial. També, suposa una gran oportunitat per convertir aquestes dades en noves aplicacions i beneficis per a la societat. Un exemple molt curiós és el sistema GPS, que utilitza dades obertes del govern dels Estats Units.

  Com es pot accedir a aquestes dades?

  Justament amb solucions com la del nostre portal de OpenData: una plataforma dissenyada perquè les administracions puguin fer públiques les seves dades, i pensant perquè siguin accessibles fàcilment per la ciutadania i empreses.

Projectes destacats

Intranet - Ajuntament de Cambrils

L'Ajuntament de Cambrils ha confiat en eCityclic per a diversos projectes amb la intenció d'optimitzar la seva gestió interna i també poder implementar la transparència i el bon govern de la seva Administració.

Les solucions que hem realitzat han estat:

 • Intranet Municipal
 • Portal OpenData