Què és el PortaSignatures?

La solució que centralitza la gestió de signatura i / o validació de documents

La nostra solució permet la signatura d'un o diversos documents, així com assignar circuits de signatura i / o validació de signatura, predefinits o personalitzats pels usuaris. A més, permet la delegació d'aquestes accions a altres usuaris.

Tipus de Solució: Gestió Interna

 • Portafirmas

Beneficis del PortaSignatures

public://certificado_figital.png

Certifica la identificació i signatura digital

public://identidad_electronica_0.png

Permet la firma electrònica i el segell de temps

public://cumple_con_la_ley.png

Compleix amb la Llei

Integració amb Annexa

El nostre PortaSignatures és una dels pilars fonamentals en el nostre gestor d'expedients, facilitant la digitalització de l'Administració Pública.  


 

Preguntes freqüents

 • Una Administració Pública digital?

  El nostre lema és "impulsar el canvi per aconseguir una administració pública digital". Volem ajudar les administracions públiques en la seva adaptació a les noves tecnologies que permeten una transformació en la comunicació amb la ciutadania i optimitzar la seva gestió administrativa.
  Ens agrada dir: La Administració digital es fàcil, intel·ligent i ràpida !

 • És fiable l'Administració Pública digital?

  Les nostres solucions estan integrades a múltiples sistemes de Porta Firmes i segell de temps que permeten certificar i autentificar la identitat i signatura digital dels usuaris.
  A més, treballem amb servidors cloud Microsoft Azure (situades a Madrid) que ens permeten garantir l'autenticitat, integritat, disponibilitat i inalterabilitat dels documents i expedients.

 • Com es garanteix la seguretat?

  Totes les nostres solucions estan plantejades tècnicament per complir amb l'ENS (Esquema Nacional de Seguretat).
  Ens preocupem per la seguretat dels nostres clients, i treballem contínuament en possibles millores per ser cada vegada més segurs.

 • Es poden fer integracions?

  Totes les nostres solucions estan dissenyades tècnicament per permetre la integració amb altres serveis o aplicacions que disposin Serveis Web (REST).  Per tant, podem integrar les nostres solucions amb terceres aplicacions i proveïdors.
  Volem facilitar que les administracions públiques puguin treballar amb diferents proveïdors amb plena interoperabilitat i així facilitar el canvi cap a una administració pública completament digital.

 • Es pot personalitzar el disseny?

  Si, adaptem les plataformes al disseny corporatiu de l'ens (amb els mateixos colors, imatge, logotip / escut ...). D'aquesta forma la ciutadania pot identificar ràpidament amb quina Administració està relacionant-se.