Què és el PortaSignatures?

La solució que centralitza la gestió de signatura i / o validació de documents

La nostra solució permet la signatura d'un o diversos documents, així com assignar circuits de signatura i / o validació de signatura, predefinits o personalitzats pels usuaris. A més, permet la delegació d'aquestes accions a altres usuaris.

Tipus de Solució: Gestió Interna

  • Portafirmas

Beneficis del PortaSignatures

public://certificado_figital.png

Certifica la identificació i signatura digital

public://identidad_electronica_0.png

Permet la firma electrònica i el segell de temps

public://cumple_con_la_ley.png

Compleix amb la Llei

Integració amb Annexa

El nostre PortaSignatures és una dels pilars fonamentals en el nostre gestor d'expedients, facilitant la digitalització de l'Administració Pública.