Què és el Registre d'interessos?

La solució que permet la declaració de béns i activitats dels càrrecs electes

Una plataforma web que permet presentar els models de Registre d’interessos pels regidors i alcaldes que han estat electes, de manera ràpida i simple. Les declaracions seràn accessibles únicament per la persona responsable del seu tractament.

Tipus de Solució: Transparència i Govern Obert

 • Declaracion registro intereses plataforma

Beneficis del Registre d'Interessos

public://cumple_con_la_ley.png

Compleix amb la Llei

public://promueve_transparencia.png

Promou la transparència

public://gobierno.jpg

Govern obert

Compliment legal

Compliment de la Llei 7/1985 article 75 que obliga la declaració de béns i activitats dels càrrecs electes, i també de la Llei 39/2015 que regula l'obligació d'una tramitació electrònica.

Funcionalitats de la nostra solució

 • Plataforma Web SaaS

  Una plataforma en entorn web en mode SaaS (Solution as a Service)

 • Model de declaració

  Es disposarà d'un model estàndard per a realitzar la declaració, que serà editable i personalitzable per la pròpia entitat.

 • Identificació dels electes

  Els càrrecs electes hauran d'identificar-se prèviament per a poder fer la seva declaració per garantir la seva titularitat.

 • Àrea privada

  Els càrrecs electes disposaran d'un espai privat on podràn accedir amb identificació , per visualitzar la declració presentada. 

 • Accés restringit

  L'accés a les declaracions que presentin els càrrecs electes serà únicament accessible per la persona que la normativa indiqui. 

 • Suport i Assessorament

  S'oferirà suport i assessorament tant a l'entitat com als càrrecs electes en els dubtes que pugin tindre  a l'hora de presentar la seva declaració.