L'accessibilitat web

La nova Administració Electrònica té entre els seus fonaments permetre l'accés electrònic de la ciutadania a la informació pública. Davant aquesta situació un dels aspectes en els quals s'han de fixar les Administracions Públiques és l'accessibilitat als seus portals web i altres plataformes electròniques. De fet, aquest és un dels factors més important i que s'han de tenir en compte a l'hora de crear el Portal Web d'una Administració Pública. Moltes empreses de disseny web no estan familiaritzades amb la normativa d'accessibilitat web i en moltes ocasions s'acaba incomplint. 

Però... quina normativa existeix? Justament en aquest post et explicar quins son els aspectes més importants de la normativa sobre Accessibilitat.


 

Normativa actual sobre Accessibilitat

La normativa vigent sobre Accessibilitat es basa en els següents cossos normatius:

A continuació, us vam mostrar les dades més importants de la Directiva 2016/2102 i la guia de WCAG 2.0

Directiva (UE) 2016/2102

A finals de l'any 2016, la Comissió Europea va elaborar aquesta Directiva sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic. 

Una Directiva molt ben rebuda, degut a que beneficiarà a tots els ciutadans i usuaris dels portals web i aplicacions mòbils del sector públic, especialment a col·lectius més sensibles com a discapacitats, persones amb disfunció visual o persones majors, sent d'obligatori compliment per a tots els portals web i App mòbils del sector públic.

 • Informació bàsica de la Directiva (UE) 2016/2021:
 • Aprovació: Octubre de 2016.
 • Entrada en vigor: Desembre de 2016.
 • Data límit de transposició: 23 de Setembre de 2018
 • La Comissió proporcionarà en data de 23 Desembre 2018: 
  • El model de declaració de conformitat
  • La metodologia per al seguiment del compliment
  • Les disposicions per a la presentació dels informes. S'haurà de presentar informes sobre el compliment, de forma regular, mitjançant el model de la Comissió Europea.
 • Obligatorietat de compliment:
  • Nous portals webs: publicats a partir de 23/09/2018 tots l'han de complir
  • Tots els portals web: hauran de complir a partir 23/09/2020
  • Apps: 23/09/2021
 • La Directiva llista algunes excepcions:
  • Emissores (tv, ràdio, etc)
  • Mapes online
  • Live vídeos o contingut àudio
  • Es pot veure el llistat de totes les excepcions en el art 1.4 de la Directiva

Conseqüències de l'incompliment: dependrà de la transposició que realitzi cada Estat (a Espanya de moment no s'ha realitzat, i es té com a límit fins al 23 de Setembre d'aquest any 2018.)

Guíes WCAG 2.0:

Per comprendre millor aquesta guia, s'ha de saber que està estructurada en diferents “capes” de guies per donar cobertura als diferents interessats que poden existir: dissenyadors, desenvolupadors, compradors, professors... D'aquesta forma tenim diferents elements en la guia:

 • 4 Principis bàsics que regeixen la guia:
  • Perceptible: La informació i els components de la interfície d'usuari han de ser presentades de manera que els usuaris les puguin percebre. Per tant la informació no pot ser “no visible”.
  • Operable: Els components de la interfície d'usuari i navegació han de ser operables. No es pot requerir una interacció que l'usuari no pugui dur a terme.
  • Comprensible: La informació i l'ús de la interfície d'usuari han de ser comprensibles. Els usuaris han de poder entendre fàcilment i que no sigui complicat.
  • Robust: El contingut ha de poder ser considerat com a fiable per una àmplia varietat d'agents d'usuari, incloses les tecnologies d'assistència. És a dir, els usuaris han de poder accedir al contingut encara que les tecnologies evolucionis. Han de seguir sent accessibles.
 • Guies generals: Estan per sota dels principis. Hi ha 12 guies que proporcionen els objectius bàsics per crear contingut accessible per als diferents tipus d'usuaris. Per tant, un dels objectius clau d'aquestes 12 guies és assegurar que el contingut és directament accessible per a la major quantitat possibles d'usuaris i capaç de ser presentat de diferents maneres per poder ajustar-se a les diferents capacitats dels usuaris, tant físiques com a cognitives. No es poden testearperò són el marc d'actuació i ajuden a entendre els criteris de conformitat i implementar millor les tècniques.
 • Criteris de conformitat (Success criteria): Per a cada guia hi ha criteris que es poden testear, com per exemple les especificacions de disseny, regulació, acords contractuals. Hi ha 3 nivells: A, AA, AAA. Els criteris descriuen què s'ha d'aconseguir per complir amb cada estàndard. Es tracta d'una llista de putes a revisar on es marcarà cert o fals per cada punt. Alguns punts es poden testar automàticament amb programes d'avaluació de programari però en unes altres es requereix la revisió humana.

 De vegades el contingut pot satisfer els criteris, per ser sempre serà usable per a persones amb una àmplia varietat de discapacitats. Per aquest motiu es recomana la revisió professional i fins i tot d'usuaris amb discapacitat.

 

 • Tècniques: Per a cada guia i criteri de conformitat hi ha una varietat de tècniques que són informatives i s'agrupen en dues categories:
  • Sufficient techniques: suficients per aconseguir els criteris de conformitat. Són maneres fiables de complir els criteris de conformitat. Si s'implementen les “tècniques suficients” segur que s'estarà complint amb els criteris. Però, el fet de de no implementar-les, no implica necessàriament que no es compleixin ja que poden existir altres formes de complir els requisits.
  • Advisory techniques: van més enllà dels criteris de conformitat i per tant poden permetre's superar les barreres que no cobreixen els criteris testables. Són tècniques recomanades per millorar l'accessibilitat. En moltes ocasions són molt útils per a alguns usuaris i poden ser l'única forma perquè alguns usuaris pugui accedir a algun tipus de contingut. Aquestes tècniques no es defineixen com a “suficients” per diferents motius com:
   • Puguin no ser suficient per complir els requeriments dels criteris
   • Puguin estar basades en tecnologia que encara no és estable
   • Puguin no ser testables
   • Puguin no ser pràctiques, fins a podrien reduir l'accessibilitat per determinats usuaris mentre que l'augmenten per a altres usuaris

Les tècniques WCAG 2.0 inclouen exemples de codi, recursos i testejos. El document s'actualitza periòdicament (aproximadament cada 2 anys) per cobrir millor les pràctiques de cada moment i estar adaptats al canvi de les noves tecnologies i tècniques. Les tècniques no són obligatòries sinó informatives, a causa que no són la base per determinar la conformitat amb WCAG 2.0 ja que la base són els criteris de conformitat.

 • Documentació d'errors habituals amb exemples: Els errors causen les barreres a l'accessibilitat i fan que no es compleixin els criteris de conformitat. Els errors documentats són útils per poder saber què s'ha d'evitar per part dels autors i poder utilitzar per avaluadors per revisar si el contingut compleix (si hi ha un error, no es complirà amb WCAG 2.0 tret que existeixi una versió alternativa).
 • Altres:
  • Tècniques generals: descriuen pràctiques aplicables a totes les tecnologies.
  • Tècniques específiques per a tecnologies: aplicables només a una tecnologia específica. No implica que aquesta tecnologia pugui utilitzar-se en totes les situacions per crear contingut que compleixi WCAG 2.0. Els desenvolupadors han de conèixer les limitacions de les tecnologies específiques i proporcionar contingut accessible per a gent amb discapacitat.
  • Altres tècniques: a més de les tècniques W3C s per WCAG 2.0 hi ha altres vies per complir amb els criteris de conformitat. Les W3C s poden no cobrir noves tecnologies i situacions. Per exemple un autor pot desenvolupar una tècnica per HTML5, WAI-ÀRIA o una altra nova tecnologia.
  • Tècniques testables: Cada tècnica té un test que ajuda a verificar si la tècnica s'ha implementat correctament i determinar si el contingut compleix la tècnica. Aquests tests, són només per la tècnica, no per determinar la conformitat WCAG 2.0, doncs que falli una tècnica no significa necessàriament no complir WCAG ja que les tècniques no són obligatòries i hi ha altres maneres de complir els criteris WCAG més enllà de les tècniques W3C s. Així doncs, complir una tècnica tampoc significa necessàriament complir WCAG. Les tècniques són útils per avaluar el contingut, però l'avaluació ha d'anar més enllà de simplement revisar si s'ha complert el llistat de tècniques.
  • Alternatives: Algunes tècniques descriuen maneres alternatives per aconseguir el contingut.
  • Agents d'usuari i tecnologia de suport: algunes tècniques requereixen que els usuaris de contingut web disposin de navegadors específics o tecnologies d'assistència perquè la tècnica sigui compatible amb accessibilitat. Existeix informació per ajudar a determinar si és compatible amb accessibilitat. Amb el pas del temps, les versions dels agents d'usuaris o tecnologies d'assistència, canvien. Per això pot donar-se que la documentació sobre aquest tema no estigui actualitzada. Per tant, cal comprovar les tècniques amb les versions actuals a cada moment. Així doncs, les tècniques WCAG 2.0 no es poden utilitzar com un únic document aïlladament sinó en relació a la resta de documentació relacionada.
  • Exemples i codis de mostra: Els exemples de codi només tenen per finalitat demostrar el punt específic tractat en aquella tècnica, no es poden copiar i utilitzar com a base per desenvolupar contingut web.

 

Som especialistes en portals Web per a Administracions Públiques i sabem que en est sol ser un dels temes que més us preocupa. Esperem que us serveixi d'ajuda per entendre millor com ha de ser l'Accessibilitat a les portals web del Sector Públic? 

Si voleu més informació o voleu conèixer millor els nostres Portals web, estarem encantat que us poseu en contacte i us respondrà un dels nostres consultors!

Publicado el 12 de Febrero 2018
Comparte en: