Anexaclic Metodología e-SET

Nuestra plataforma Anexaclic tiene la homologación eSET!

El modelo eSET consiste en una metodología para facilitar la implantación de una solución integra de digitalización de la gestión interna de la Administración Pública, y además mejora la cultura digital del ente público.

Hemos trabajado duramente en los últimos meses para recibir esta homologación por parte del consorcio AOC. 

¡Puedes ver la homologación aquí! 


Estàndard e-SET

L'e-SET està dissenyat per a ser un estàndard en el territori català, per tant, era molt necessari adaptar la nostra plataforma a la metodologia e-SET, per a millorar al dia a dia de la gestió interna dels Ajuntaments. 

Amb aquest model, la implantació del nostre gestor d'expedients i documents tindrà una durada màxima de 6 mesos, estructurat en les següents fases:

  • Fase d’anàlisi previ
  • Fase de desplegament del sistema de treball e-SET
  • Fase de tancament

A més,  els ens amb aquesta metodologia obtindràn un segell de qualitat “Govern digital” otorgat per l’AOC!

 

Anexaclic model e-SET

Volem aprofitar aquesta gran noticia per a realitzar una proposta especial del nostre gestor d'expedients i documents online en la versió e-SET!

Podeu entrar en aquesta direcció per a descarregar més informació sobre l'oferta!

 

Anexaclic model e-SET

Publicado el 12 de Marzo 2018