Informació del canal confidencial de denúncies

Canal de denúncies

Accedir al canal de denúncies

El present canal està dedicat exclusivament per dirigir denúncies per incompliments legals de l'organització o els seus integrants, en els termes i condicions de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.
Si teniu qualsevol dubte sobre altres qüestions podeu contactar-nos a través d'altres canals disponibles en el lloc web.

Què es consideren incompliments normatius?

Sense ànim excloent ni limitatiu, es consideren:

-Fraus i estafes

-Blanqueig de capitals

-Evasió o al·lusió d'impostos

-Delictes contra la propietat intel·lectual o industrial

-Competència deslleial

-Delictes contra el mercat o els consumidors

-Corrupció interna

-Irregularitats amb la Seguretat Social o l'Agència Tributària

-Incompliment de la normativa sobre protecció de dades

-Revelació de secrets empresarials

-Malversació

-Delictes contra el medi ambient i la salut pública

-Vulneració de drets dels treballadors

Algunes de les situacions que es podrien denunciar per aquesta via són:

  • Possibles conductes i comportaments considerats il·legals amb l'exercici del treball.
  • Presumpta gestió lucrativa de recursos de l'empresa.
  • Situacions de discriminació o abús sexual.
  • Pràctiques de corrupció, robatoris, fraus, etc.

Qui pot presentar una comunicació?

Qualsevol persona de l'empresa i aquelles persones externes que estiguin o hagin estat vinculades o relacionades amb aquesta en un context laboral o professional.

Com puc fer una comunicació?

Es pot cursar de forma verbal, escrita o presencial seguint els passos indicats al formulari del Canal confidencial de denúncies. Així mateix, la comunicació pot ser anònima.

Com es tramitarà la comunicació?

Es tramitarà garantint la confidencialitat i prohibició de represàlies a la persona informant.

Quins principis assisteixen a la persona informant?

El sistema intern d'informació reuneix les garanties de confidencialitat, no represàlies, respecte a la independència, la protecció de dades, secret de les comunicacions i les pràctiques correctes de seguiment, investigació i protecció de la persona informant.