Solució integral i integrada de Vídeo Actes

Gestió de Sessions i de VídeoActas

Sistema de Vídeo Actes

La plataforma que permet gestionar la publicació i consulta de la documentació relacionada amb les sessions municipals i la corresponent vídeoacta.

 • Distribució de documents
  Distribució de documents
 • Signatura digital amb validesa legal
  Signatura digital amb validesa legal
 • Fomenta la transparència
  Fomenta la transparència
 • Portal de membres col·legiats
  Ple telemàtic i híbrid

Sistema Vídeo Actes: 3 solucions en 1

 • Portal de gestió

  Les actes es poden organitzar i elaborar de forma molt més eficaç, a nivell de secretaria, administració i comunicació.

  A més, es facilita als departaments la distribució de la documentació publicada, la comunicació i la notificació de les convocatòries als membres col·legiats i la consulta de la documentació dels plens anteriors, ja que estan disponibles i ordenats electrònicament.

  Plataforma Administradors Àudio Video Actes
 • Portal per al membres col·legiats

  La transparència és un dels temes estrella del moment i té una rellevància especial per als representants polítics. Aquest és un projecte que permet mostrar als ciutadans un veritable compromís de bon govern.

  L'eina també permet als càrrecs polítics, disposar de tota la documentació i convocatòries dels plens en format electrònic, en qualsevol lloc i dispositiu

  Plataforma Membres col·legiats Àudio Video Actes
 • Portal públic

  El fet de difondre la publicació i permetre veure les sessions del ple online, així com posar aquesta documentació a disposició dels ciutadans, és un important exercici de transparència que val la pena posar en relleu i que millora la imatge externa de l’equip de govern.

  Plataforma Ciutadania Àudio Video Actes

Vol més informació de la solució Àudio VídeoActa?

Com funciona el sistema de Vídeo Actes?

 • Funcionalitats Celebració de la sessió

  • Gravació de la sessió amb sistemes de càmeres automàtiques.
  • Gestió de la sessió, amb control de temps i ordre del dia.
  • Facilitat de control dels torns de paraula mitjançant aplicació.
  • Possibilitat d'identificar la persona que parla mitjançant micròfons intel·ligents.
  • Sistema de votació en directe i a distància.
  • Possibilitat d'emissió en streaming al portal públic o un altre portal.
 • Funcionalitats Administració

  • Panell de sessions en què s'informa visualment l'estat de cadascuna d'elles i els documents associats.
  • Cercador amb filtres de les sessions creades.
  • Permet signar tots els documents associats (ordre del dia, actes, vídeo ...)
  • Creació d'índex automàtic de l'àudio vídeo, partint del text de l'ordre del dia.
  • Creació automàtica o manual, de l'índex d'intervencions de la sessió.
  • Gestió dels membres col·legiats, per a la distribució de la informació i control del seu accés.
  • Gestió dels usuaris, amb diversos rols.
  • Gestió de grups de distribució (premsa, associacions ...)
 • Funcionalitats membres col·legiats

  • Llista de tasques pendents, en la qual s'indica de forma molt visual les sessions pendents de signar, publicar, enviar a membres col·legiats o distribuir a tercers.
  • Panell de sessions en què s'informa visualment l'estat de cadascuna d'elles i els documents associats.
  • Cercador amb filtres de les sessions creades.
  • Visualització de tots els documents i la comprovació de la validesa de la signatura.
  • Sistema de votació a distància en temps real.
  • Possibilitat de seleccionar les intervencions o punts de l'ordre del dia del vídeo de la sessió que interessi visualitzar.
 • Funcionalitats portal públic

  • Indicacions de les últimes sessions realitzades.
  • Cercador amb filtres de les sessions creades.
  • Visualització de tots els documents i la comprovació de la validesa de la signatura.
  • Possibilitat de seleccionar les intervencions o punts de l'ordre del dia del vídeo de la sessió que interessi visualitzar.
  • Permet compartir la sessió a les xarxes socials més destacades.
  • Analítica web per conèixer la població que visualitza les sessions i estadístiques associades.

La nostra solució Àudio vídeo Actes compleix amb la normativa vigent

 • Llei 39/2015

 • Llei 40/2015

 • Llei d'Esquema Nacional d'Seduridad
 • Llei d'esquema Nacional d'Interoperabilitat
 • Llei de Transparència i bon govern
 • Llei de Document Electrònic
 • Llei de Fima Electrònica

Projectes destacats d'Àudio Vídeo Actes

Àudio Vídeo Actes – Ajuntament d’Alboraia

A Alboraia, un municipi de Valencia, amb més de 25.000 habitants, requerien d’un sistema que els permetis gestionar i consultar les actes municipals dels òrgans col·legiats en un entorn visual i flexible, adaptat als dispositius mòbils i amb disseny responsive. Per això, l’equip eCityclic hem desenvolupat la seva plataforma d’Àudio Vídeo Actes.

Àudio vídeo Actes – Ajuntament Igualada

A l’Ajuntament d’Igualada, la capital de l’Anoia, tenien la necessitat d’implantar una solució d’Àudio vídeo Actes per a gestionar, publicar i consultar les actes municipals dels òrgans col·legiats en un entorn visual i flexible, adaptat als dispositius mòbils i amb disseny responsive. Per això, van decidir escollir la plataforma d’Àudio vídeo Actes d’eCityclic, que a més de permetre tot l’anterior, té plena validesa legal.

Àudio Vídeo Actes - Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Per a l'Ajuntament d'aquesta localitat barcelonina, hem desenvolupat una eina de gestió d'Àudio Video Actes que els permet posar a disposició dels ciutadans les gravacions en vídeo dels plens, amb plena validesa legal. Els responsables de l'ajuntament poden gestionar tota la documentació que es genera abans i després de cada ple, i publicar-la amb plena validesa legal. El ciutadà pot veure els vídeos dels plens i seguir l'ordre del dia intervenció a intervenció.

Notícies relacionades amb PleDigital: Gestió i publicació de sesions municipals